Website AnalyticsContact UsTop 1,000,000 sitesOur Projects

melt data

seo-analysis-tools.com logo
General info for
www.eenadu.net favicons
The Website,www.eenadu.net, last updated on Wed is Oct 24 2014 08:25:40. Site IP is 8.25.218.36,the coordinates of this location are latitude 38 & longitude -97 and page download cost 0.23s,speed is about 963Kb/s.The page size is 223.35Kb,and charset is UTF-8.It has 1,413 backlinks, is ranked 1,213 in the world (among the 30 million websites), this rank means that this website gets very lots of visitors. This website has a current Google Pagerank reading of 6. The website visiters most form India.
Site Title:EENADU Online Edition - Telugu news paper
Alexa Rank:#1213
Pagerank:google PageRank for www.eenadu.net
IP Address:8.25.218.36
Server Location: United States(38,-97)
Web Charset:UTF-8
Web Server: Microsoft-IIS/7.5
Page Size: 223.35kb
Page Speed: 963.54 Kb/s
Description: EENADU Online Edition
HTTP Header Analysis for  www.eenadu.net

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

 • HTTP/1.1 200 OK
 • Cache-Control: private
 • Content-Type: text/html; charset=utf-8
 • Server: Microsoft-IIS/7.5
 • Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=2yd5p2u13mhc3b55g2lor2q1; path=/; HttpOnly
 • X-AspNet-Version: 2.0.50727
 • X-Powered-By: ASP.NET
 • Date: Fri, 24 Oct 2014 08:24:36 GMT
 • Connection: close
 • Content-Length: 228712
Html Tags Analysis for www.eenadu.net

These HTML Tags are important for optimizing website.

We found 2 <h1>, 13 <h2> ,1 <strong>, 2 <b> on www.eenadu.net.

<h1> Tags
 • -CµÂȪ½¢ å®j-ÅŒÕ-«Ö
 • -‚¹ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢
<h2> Tags
 • OÕ «Õ¯î-Ÿµçjª½u¢ Æ„çÖX¶¾Õ¢: „çÖD
 • Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à Ƣ¦-ªÃEo ÅÃÂËÊ D¤Ä-«R ®¾¢¦-ªÃ©Õ...*“ÅéÕ
 • £¾ÝŸ¿ÕŸþ “X¾¦µÇ-NÅŒ “¤Ä¢Åéðx ÍŒ¢“Ÿ¿-¦Ç¦Õ X¾ª½u-{Ê... *“ÅéÕ
 • “X¾•-©¢-Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ: ’¹«-ª½oªý
 • …Ÿ¿u-«ÖEo «ÕJ¢ÅŒ …Ÿ¿l´%ÅŒ¢ Íä²Äh¢: WœÄ©Õ
 • {¤Ä-®¾Õ©Õ Âéäa-{-X¾Ûpœ¿Õ ¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒ¢œË..
 • 42 ªîV©Õ.. 20„ä© „çÕi@ÁÙx.. 24 Ÿä¬Ç©Õ
 • ¦µð•Ê¢ ÅŒªÃyÅŒ ®¾y©p „Ãu§ŒÖ«Õ¢..
 • 200 Æœ¿Õ-’¹Õ© ÂË¢Ÿ¿ ’¹Õ£¾Ç©ð £¾Çô{©ü
 • -„ç-©Õ’¹Õ-©-Fo -«Ö-„ä..!
 • ¹¢-* Ââ-ÅŒÕ-©Õ
 • 客{ªý©ð... ®¾¢Ÿ¿œä ®¾¢Ÿ¿œË!
 • X¾-šÇd-©åXjÂË X¾-{d-º -¤Ä-©-Ê!
<strong> Tags
 • 9000180611 , 040-23318181
<b> Tags
 • Fri, October 24, 2014
 • Developed by Eenadu Internet Division
Nofollow Links (0)
  Images Without Alt (60)
  • http://www.eenadu.net/adimages/IndianClicks_Ritepros_Eenadu_250x90_10202013_1.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/HCL
  • http://www.eenadu.net/adimages/balabharatam(200x40).gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/River-front-capital.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/andhradiwali.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/cyclone-hudhud-in-coastal-andhra-pradesh.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/Pratibha-emcet-2014.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/bank_eamcet_ssc.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/gal_468x60.gif
  • http://www.eenadu.net/news/23panel1.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel2.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel3.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel4.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel5.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel6.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel7.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel8.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel9.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel11.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel15.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel16.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel17.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel18.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel19.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel20.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23panel22.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state1.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state2.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state3.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state4.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state5.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state6.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state14.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state15.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state29.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23state33.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story1.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story3.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story4.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story5.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story6.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story7.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story9.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story10.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story12.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story17.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story20.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story21.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/23story23.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/eenadu-property-show/eenadu-property-show.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/jobfair/eenadu-jobfair.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/education-fair/eenadu-education-fair.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/eenadu-classifieds.gif
  • http://www.eenadu.net/news/hm-business-pic.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/nic_300X50.gif
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-actor.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-actress.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-movies.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-events.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/eenadumobile1000-50.gif
  Homepage Links Analysis for  www.eenadu.net
  Homepage Links Analysis
  DNS Records Analysis for  www.eenadu.net
  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  www.eenadu.netA8.25.218.3660class:IN
  LinkedIn Categories Analysis for  www.eenadu.net
  EENADU  Online  Edition  -  Telugu  news  paper  Telugu news channel  Andhra news  Andhra telugu news  Telugu channelepaper telugu  telugu epaper  telugu news articles  antaryami  annadata telugu magazine  annadata telugu  special magazines  haibujji  sukhibava  graham-anugraham  Udyoga Avakasalu  telugu calender  pellipandiri  breaking news in telugu  weather news in telugu  cricket news in telugu  
  Similar websites Analysis for  www.eenadu.net


  Whois Analysis for  www.eenadu.net