Website AnalyticsContact UsTop 1,000,000 sitesOur Projects

melt data

seo-analysis-tools.com logo
General info for
www.eenadu.net favicons
The Website,www.eenadu.net, last updated on Wed is Oct 31 2014 09:00:24. Site IP is 8.25.218.36,the coordinates of this location are latitude 38 & longitude -97 and page download cost 0.54s,speed is about 357Kb/s.The page size is 194.09Kb,and charset is UTF-8.It has 1,413 backlinks, is ranked 1,213 in the world (among the 30 million websites), this rank means that this website gets very lots of visitors. This website has a current Google Pagerank reading of 6. The website visiters most form India.
Site Title:EENADU Online Edition - Telugu news paper
Alexa Rank:#1213
Pagerank:google PageRank for www.eenadu.net
IP Address:8.25.218.36
Server Location: United States(38,-97)
Web Charset:UTF-8
Web Server: Microsoft-IIS/7.5
Page Size: 194.09kb
Page Speed: 357.92 Kb/s
Description: EENADU Online Edition
HTTP Header Analysis for  www.eenadu.net

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

 • HTTP/1.1 200 OK
 • Cache-Control: private
 • Content-Type: text/html; charset=utf-8
 • Server: Microsoft-IIS/7.5
 • Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=atlkmse4gi2acgqzy0jvbv45; path=/; HttpOnly
 • X-AspNet-Version: 2.0.50727
 • X-Powered-By: ASP.NET
 • Date: Fri, 31 Oct 2014 09:00:00 GMT
 • Connection: close
 • Content-Length: 198750
Html Tags Analysis for www.eenadu.net

These HTML Tags are important for optimizing website.

We found 2 <h1>, 13 <h2> ,1 <strong>, 2 <b> on www.eenadu.net.

<h1> Tags
 • ªî£ÏÇÅý, «ÕF†ý ¬ÁŌ¹£¾Çô..
 • «Öª½Õ-„çÖ-C-Ê -JÂê½Õf-©Õ
<h2> Tags
 • ²ÄnE¹Ōê åXŸ¿lXÔ{
 • ÂíLÂˈªÃE •©•’¹œ¿¢
 • ªî-œ¿x -Æ-Gµ-«%--Cl´ÂË -ª½Ö. 10 -„ä-© -Âî-{Õx
 • Åç©¢’ú ‚ŸÄ§ŒÖEo «ÕJ¢ÅŒ åX¢ÍÃL
 • \XÔÂË ÆÊÕ¹ة¢’à «Öª½_Ÿ¿ª½zÂéÕ
 • ‡«J “X¾„ä¬Ç©Õ „Ã@ìx Eª½y£ÏǢ͌ÕÂî„ÃL..!
 • ¯äÊÕ ®¾yL¢’¹ ®¾¢X¾ª½ÕˆœË¯ä!
 • ÆŸµÄu-X¾-¹×-©Õ’à X¾J-“¬Á«Õ ÆÊÕ-¦µ¼-«-Vc©Õ?
 • åX-@Çx¢ -«ÜéªRÅä!
 • åXj²Ä -¤Ä-J-Åî--†Ï¹¢ -B®¾ÕÂî¹ע--œÄ -Ê-šË²Äh
 • -
 • -ƒ-„Ãy-L... ¹×-{Õ¢-¦Ç-EÂË -‚-Jn¹ -¦µ¼ªî²Ä
 • '®ÏnªÃ®ÏhÑ -åXª½’Ã-©¢-˜ä...
<strong> Tags
 • 9000180611 , 040-23318181
<b> Tags
 • Fri, October 31, 2014
 • Developed by Eenadu Internet Division
Nofollow Links (0)
  Images Without Alt (40)
  • http://www.eenadu.net/adimages/IndianClicks_Ritepros_Eenadu_250x90_10202013_1.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/HCL
  • http://www.eenadu.net/adimages/balabharatam(200x40).gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/River-front-capital.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/cyclone-hudhud-in-coastal-andhra-pradesh.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/ntse-res.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/ssc-bank-banner.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/Pratibha-emcet-2014.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/bank_eamcet_ssc.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/gal_468x60.gif
  • http://www.eenadu.net/news/30panel2.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel3.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel4.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel5.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel6.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel8.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel9.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel12.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel13.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel14.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel15.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel16.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel18.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel19.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30panel20.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30state1.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30state18.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30state23.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30state24.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30story1.jpg
  • http://www.eenadu.net/news/30story8.jpg
  • http://www.eenadu.net/advertisements/eenadu-overseas-education-fair/eenadu-overseas-education-fair.gif
  • http://www.eenadu.net/adimages/eenadu-classifieds.gif
  • http://www.eenadu.net/news/hm-business-pic.jpg
  • http://www.eenadu.net/adimages/nic_300X50.gif
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-actor.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-actress.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-movies.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/hm-gal-events.png
  • http://www.eenadu.net/siteimages/eenadumobile1000-50.gif
  Homepage Links Analysis for  www.eenadu.net
  Homepage Links Analysis
  DNS Records Analysis for  www.eenadu.net
  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  www.eenadu.netA8.25.218.3659class:IN
  LinkedIn Categories Analysis for  www.eenadu.net
  EENADU  Online  Edition  -  Telugu  news  paper  Telugu news channel  Andhra news  Andhra telugu news  Telugu channelepaper telugu  telugu epaper  telugu news articles  antaryami  annadata telugu magazine  annadata telugu  special magazines  haibujji  sukhibava  graham-anugraham  Udyoga Avakasalu  telugu calender  pellipandiri  breaking news in telugu  weather news in telugu  cricket news in telugu  
  Similar websites Analysis for  www.eenadu.net


  Whois Analysis for  www.eenadu.net